Chi tiết bài viết - Xã Trung Giang - Gio Linh

Hội nghị triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm


Hội nghị triển khai công tác NVQS năm 2023


Chiều nay, ngày 18 tháng 10 năm 2022, Hội đồng NVQS xã Trung Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thành viên Hội đồng NVQS xã, Bí thư Chi Bộ, Trưởng thôn các thôn, Công An viên và Thôn Đội trưởng 5 thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị đã thảo luận những bài học kinh nghiệm trong việc tuyển quân của các năm trước và thống nhất kế hoạch tuyển quân trong năm nay với quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.