An ninh - Quốc phòng - Xã Trung Giang - Gio Linh

Hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2022

Hội nghị triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2023