Lịch công tác - Xã Trung Giang - Gio Linh

Lịch công tác của UBND xã Trung Giang (Tuần từ 26đến 30/12/2022)

Lich công tác tuần 19 đến 23/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 12-16/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 05 - 09/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022

Lịch công tác của UBND xã Trung Giang (Tuần từ 21 đến 25/11/2022)

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022