Chi tiết bài viết - Xã Trung Giang - Gio Linh

Thông tin tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự trên địa bàn xãXem thông tin cụ thể ở đây